Husk å melde deg på bussturen!

Skrevet i Arrangementer, Invitasjoner | Legg igjen en kommentar

Årsrapport for 2021

OGV-Årsmelding-2022-DS-1

Skrevet i Årsmeldinger | Legg igjen en kommentar

Protokoll fra årsmøtet

OGV-protokoll-arsmote-2022_revidert-2

Skrevet i Arrangementer, Referater | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Øvre Grefsen Vel ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Onsdag 23. mars 2022 kl. 19.00 på Kjelsås Folkets Hus, Myrerveien 40

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av møteleder, referent og t personer til å skrive under protokollen
 4. Årsberetning
 5. Regnskap 2021 
 6. Budsjettforslag med planer og bevilgninger for 2022
 7. Innmeldte saker
 8. Valg
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres Nina Christiansen innen onsdag
9. mars 2022. jachrist2709@gmail.com  – Tlf. 22 15 97 03

Revidert budsjett etter årsmøtet, Øvre Grefsen Vels fond og revisjonsrapport:

Regnskapsbilag-2021_revidert-23.3.22

Skrevet i Arrangementer, Invitasjoner, Regnskap, Saker | Legg igjen en kommentar

Juletrefesten avlyst

Det er med tungt hjerte vi også i år må avlyse juletrefesten.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Juletrefest

Øvre Grefsen Vel inviterer til tradisjonell JULETREFEST!

Nisseorkesteret stiller med blåserekke og godt humør som alltid!

Fredag 7. januar 2022, kan vi endelig arrangere juletrefest igjen på Kjelsås Folkets Hus.
Kl. 18:00 til 20:30

 • Leker, pølser, brus, kaffe og kaker
 • Poser til barna
 • Utlodning

Pris for medlemmer av Øvre Grefsen Vel:

 • Barn kr. 75,- Voksne kr. 75,-

Pris for ikke-medlemmer:

 • Barn kr. 100,- Voksne kr. 100,-

Påmelding innen 3. januar

Til Sidsel T Bæver, Kikkutveien 1B

E-post sbaev@online.no tlf. 928 41 863

Skrevet i Arrangementer, Invitasjoner | Legg igjen en kommentar

Julegrantenning

Julegrantenningen finner sted første søndag i advent, altså 28. november, kl. 15.00.

Sted: Myrerjordet

Øvre Grefsen Vel står for årets arrangement og alle ønskes velkommen!
Kjelsås skoles musikkorps og kor spiller og synger som vanlig.

Musikk og sang

Gang rundt juletreet

Det serveres gløgg

Fra fjorårets julegrantenning. 

Skrevet i Arrangementer, Invitasjoner | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Øvre Grefsen Vel ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Onsdag 22. september 2021 kl. 19.00 på Kjelsås Folkets Hus, Myrerveien 40

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innbydelse
 3. Godkjenning av møteinnkallingen
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Årsberetning
 7. Regnskap 2020 og budsjett 2021
 8. Forslag og bevilgninger
 9. Valg
 10. Innmeldte saker
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres Nina Christiansen innen mandag
20. september 2021. jachrist2709@gmail.com  – Tlf. 22 15 97 03

Det har kommet inn et par saker fra våre medlemmer:

Området rundt bussholdeplassen
Brannvaktveien ved Brannvaktveien/Nordlysveien er svært overgrodd og ustelt. Det ble i løpet av våren gravd og jobbet på området (ved Elvia) uten at det ble sådd plen/beplantet eller på noen måte satt i stand da arbeidet var ferdig.

Det ville være til glede for alle i nærområdet dersom dette lille området ved bussholdeplassen kunne ha sett bedre ut! Det var overgrodd før, og nå – etter omfattende gravearbeider, var det en mulighet for å få gjort noe med det. Kan Øvre Grefsen Vel se dette som en sak de kan følge opp?

Hjørnet Arilds vei og Myrerskogveien
Det lille hjørnet av Myrerjordet som grenser til Arilds vei og Myrerskogveien, benyttes i dag som riggplass av Hagen Maskin, engasjert av Oslo kommune.

Riggplassen har vært til sjenanse for nærmeste naboer i lang tid og dessverre må vi belage oss på dette frem til mai 2023.

Det har tidligere blitt annonsert at det skal lages skøytebane på plassen når Hagen Maskin trekker seg ut. Dette vil dessverre ikke skje, da Oslo kommune ikke ønsket at det skulle være et «plaster på såret» for bruken av området.

Det er derfor ingen plan for plassen etter mai 2023. Dette er uheldig for Myrerjordet som helhet. 

Jeg ønsker å jobbe for at denne plassen kommer innbyggerne på Kjelsås og Grefsen til gode etter mai 2023. 

Sammen med nærmeste naboer ønsker jeg å kontakte bydelen og fremme forslag om at området utvikles til noe positivt for nærmeste naboer, men også innbyggerne på Kjelsås forøvrig.

Kan Øvre Grefsen vel bidra med innspill, forslag eller midler til dette prosjektet?

 

Skrevet i Arrangementer, Invitasjoner, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Styrets årsberetning for 2020

1.Styrets sammensetning

Leder:                  Nina Christiansen       Lachmannsvei 13

Nestleder:           Kjell Wilhelmsen        Nordlysveien 9

                           Styremedlem i Kjelsås Folkets Hus

Kasserer:             Marit Grøttheim          Revefaret 11 B

Sekretær:            Sidsel T. Bæver          Nordhagaveien 15

Styremedlem:     Dag Syversen              Hareveien 23

Styremedlem:     Jarl Sverre Schei         Nordlysveien 37

Styremedlem:     Tore Tajet                    Kurveien 2

Valgkomite:       Roar Tryggan

                            Halvor Floden

Revisorer:           Morten Edvartsen

                            Petter Munkerud    

2.Møtevirksomhet

Årsmøte onsdag 23. september

         2 ordinære styremøter:

         3/1, 5/2

3.Aktiviteter

Juletrefest fredag 3. januar på Kjelsås Folkets Hus

  I god tradisjon ble det igjen en vellykket fest med SAS

  Nisseorkester, pølser og juice, kringle og kaffe, loddsalg og poser  

  til barna. Det er nå blitt tradisjon med trøstegevinster til alle barn

  som ikke vinner noe.

Busstur

  Corona-epidemien stengte ned landet 12. mars, så det ble ingen

  busstur i 2020.

Julegrantenning søndag 29. november

  Det var Lions som sto for arrangementet.

  Kuben -62 flyttes, og da måtte julegranen flyttes også. Ny  

  plassering er på Myrerjordet foran høyblokka. Der får vi koble til  

  strøm, og låne kokeplater til gløgg og solbærtoddy.

  Denne gangen satte Coronaepidemien en stopp for servering,

  men det var korps og allsang, og godt oppmøte av publikum.

  Styret, august 2021

Skrevet i Årsmeldinger | Legg igjen en kommentar

Regnskap for 2020

Regnskap-Ovre-Grefsen-Vel-2020

Skrevet i Regnskap, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar