ØVGs område

Området til Øvre Grefsen Vel

Kartet viser vårt område. Den blå delen ble «innlemmet» i 2017.