Styrets årsberetning for 2021

1.Styrets sammensetning

Året 2021 ble dessverre preget av vedvarende corona-epidemi, og noen  aktiviteter måtte derfor utgå.

1.Styrets sammensetning

Leder:                  Nina Christiansen       Lachmannsvei 13

Nestleder:           Kjell Wilhelmsen        Nordlysveien 9

                           Styremedlem i Kjelsås Folkets Hus

Kasserer:             Marit Grøttheim          Revefaret 11 B

Sekretær:            Sidsel T. Bæver          Kikkutveien 1 b

Styremedlem:     Dag Syversen              Hareveien 23

Styremedlem:     Jarl Sverre Schei         Nordlysveien 37

Styremedlem:     Tore Tajet                    Kurveien 2

Valgkomite:       Roar Tryggan

                            Halvor Floden

Revisorer:          Morten Edvartsen

                            Petter Munkerud    

2.Møtevirksomhet

Årsmøte onsdag 22. september

         3 ordinære styremøter:

         10/6, 1/9, 3/11.

3.Aktiviteter

– Juletrefest på Kjelsås Folkets Hus og busstur måtte utgå.

-Julegrantenning søndag 28. november

  Sted:  Myrerjordet foran høyblokka. Der fikk vi koble til  

  strøm, og låne kokeplater og kjeler til gløgg og solbærtoddy.

  Det var korps, jentekor og allsang, og godt oppmøte av publikum.

  Gang rundt juletreet måtte vi avstå fra.

  Et par kuldegrader og sol gjorde sitt til et vellykket arrangement.

  Styret, januar 2022