Årsberetning for 2020

1.Styrets sammensetning

Leder:                 

Nina Christiansen, Lachmannsvei 13

Nestleder:          

Kjell Wilhelmsen, Nordlysveien 9

Styremedlem i Kjelsås Folkets Hus

Kasserer:

Marit Grøttheim, Revefaret 11 B

Sekretær:

Sidsel T. Bæver, Nordhagaveien 15

Styremedlem:

Dag Syversen, Hareveien 23

Styremedlem:

Jarl Sverre Schei, Nordlysveien 37

Styremedlem: 

Tore Tajet, Kurveien 2

Valgkomite:

Roar Tryggan og Halvor Floden

Revisorer:          

Morten Edvartsen og Petter Munkerud    

2.Møtevirksomhet

Årsmøte onsdag 23. september

         2 ordinære styremøter:

         3/1, 5/2

3.Aktiviteter

Juletrefest fredag 3. januar på Kjelsås Folkets Hus

  I god tradisjon ble det igjen en vellykket fest med SAS

  Nisseorkester, pølser og juice, kringle og kaffe, loddsalg og poser  

  til barna. Det er nå blitt tradisjon med trøstegevinster til alle barn

  som ikke vinner noe.

Busstur

  Corona-epidemien stengte ned landet 12. mars, så det ble ingen

  busstur i 2020.

Julegrantenning søndag 29. november

  Det var Lions som sto for arrangementet.

  Kuben -62 flyttes, og da måtte julegranen flyttes også. Ny  

  plassering er på Myrerjordet foran høyblokka. Der får vi koble til  

  strøm, og låne kokeplater til gløgg og solbærtoddy.

  Denne gangen satte Coronaepidemien en stopp for servering,

  men det var korps og allsang, og godt oppmøte av publikum.

  Styret, august 2021